Medikal Fizyoloji 3.Baskı
Medikal Fizyoloji 3.Baskı
Medikal Fizyoloji 3.Baskı
Medikal Fizyoloji 3.Baskı
Medikal Fizyoloji 3.Baskı

Medikal Fizyoloji 3.Baskı ( 9786059720229)

Marka : ELSEVIER
Fiyat : ₺650,00
Toplam Stok Adedi : 1

ISBN: 9786059720229
Basım Yılı: 2020
Basım Sayısı: 3.basım
Sayfa Sayısı: 1350   Yazar: Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep

Çeviri: Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU Prof. Dr. Metin BAŞTUĞ Prof. Dr. Metehan UZUN Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin Avni EROĞLU

 

MEDİKAL FİZYOLOJİ 3. BASKI

ÜÇÜNCÜ BASKININ ÖNSÖZÜ

Medikal Fizyoloji kitabımızın İkinci Baskısının fizyoloji camiası tarafından bu kadar beğenilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Önceki baskılarda bize yol gösteren üç aşamalı felsefe, Üçüncü Baskıyı hazırlarken de devam etti.

İlk olarak, alanında uzman birçok yazan ortak bir dilde birleştirdik. İlk Baskıda, bu ortak dili tek bir bilgisayarın başında birlikte oturup, yazarlarımızın ilk taslaklarını satır satır yeniden kaleme alarak gerçekleştirdik. Üçüncü Baskıyı düzenlemeye başladığımızda, yazarlarımızdan biri New Haven'dan Cleveland'a taşınmıştı. Bu durumda dahi, bir paylaşım yazılımı kullanarak birlikte ve eş zamanlı olarak birlikte düzenlemeye devam ettik. Yirmi yılı aşkın bir süredir birbirimizin yazı stillerine o kadar alıştık ki, artık birbirimizin cümlelerini tamamlayabiliyoruz.

İkinci olarak, DNA ve epigenetik seviyeden insan vücuduna kadar ve bunların arasında kalan her şeyi fizyolojik kavramlara entegre ettik.

Üçüncü olarak önemli fizyolojik ilkelerin sunumunu, patofizyoloji çizimleriyle eşleştirerek tamamladık ve böylece fizyolojiyi klinik bir bağlama oturttuk.

Medikal Fizyoloji Üçüncü Baskıda, tüm kitabı yeni moleküler kavrayışları yansıtarak güncelledik. Bu süreçte, kitabın basılı biçimini 40 sayfa kısalttık. Üçüncü Baskı, 20 yeni veya yeniden çizilen şekli ve 125 diğer iyileştirmeyi içermektedir. Benzer bir biçimde Medikal Fizyoloji Üçüncü Baskıda, 190'dan fazla tablo yer almaktadır. Birinci Baskıda, Student Consult internet sitesinde bulunan çevrimiçi elektronik dipnot kavramını başlatmıştık. Bu notlar; metindeki kavramları güçlendirmekte, denklemlerin ayrıntılarını ve türevlerini sağlamakta, klinik örnekler eklemekte ve ilginç gerçekleri (örneğin ünlü fizyologların biyografileri) içermektedir. Çevrimiçi materyal ve E-kitapların kullanımındaki artış çerçevesinde, önceki notlarımızı güncelledik ve Üçüncü Baskı için toplam not sayısını %13 artışla 750'ye yükselttik. İkinci Baskıda, okuyucuya konu numaralarını vererek, kitaptaki açıklayıcı materyallere çok sayıda çapraz bağlantı sağlamıştık. Medikal Fizyoloji Üçüncü Baskıda, okuyucuyu kitaptaki belirli sayfalara yönlendiren ve E-kitaptaki belirli paragraflara bağlayan çapraz bağlantı sayısını büyük oranda artırdık. E-kitapta, bilimsel literatüre yapılan referanslar yer almaktadır.

Medikal Fizyoloji Bölüm II (Hücresel ve Moleküler Fizyoloji)' de, epigenetik ile ilgili alt bölüm ve post-translasyonel modifikasyonların bulunduğu başka bir alt bölümün de dahil olduğu Konu 4 (Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesi)' de, yeni anlayışlar önemli revizyonlara yol açtı. Ayrıca, fizyolojik genomiklerdeki gelişmeler ve genetik hastalıkların anlaşılması, iki tablonun -biri SLC ailesi taşıyıcıları (Su ve Solütlerin Taşınması bölümündeki Tablo 5-4), diğeri diğer iyon kanalları (Hücre Membranı Elektrofizyolojisi bölümündeki Tablo 6-2)- geliştirilmesini gerektirdi. Her iki tablodaki güncellemelerimiz, okuyucunun bazen birden çok terminoloji sistemi arasında gezinmesine yardımcı olacaktır.

Medikal Fizyoloji Bölüm III (Sinir Sistemi)'de yeni moleküler gelişmeler, tat duyusunun iletiminin de dahil olduğu Konu 15 (Duyu İletimi)'de büyük değişikliklere yol açtı. Bölüm IV (Kardiyovasküler Sistem) Konu 21 (Kardiyak Elektrofizyoloji ve Elektro­kardiyogram)'de iyonik akımlarının temelini oluşturan molekülleri geliştirdik. Bölüm VI (Üriner Sistem)'de, yeni eşya­zar olarak Peter Aronson'a hoş geldin diyoruz. Gelişen moleküler bakışlar üre, 4rat, fosfat ve kalsiyumun bulunduğu alt başlıkları da dahil olduğu Konu 36'da büyük gelişmelere yol açtı. Bölüm VII (Gastrointestinal Sistem)'de, Konu 43 (Pankreas ve Tükürük Bezleri) tükürük bezlerinin tedavisinin ge­nişletilmesi de dahil olmak üzere önemli bir modernizasyon geçirdi. Konu 45 (Beslenme, Sindirim ve Emilim)'de, yeni eş-yazar olarak Charles Masnbach'a hoş geldin diyoruz. Konu 52 (Paratiroid Bezleri ve D Vitamini)'deki fosfat işlemenin tedavisinin de dahil olduğu Bölüm VIII'de (Endokrin Sistem) önemli güncelleştirmeler yapıldı. Bölüm IX (Üreme Siste­mi)'da iki yeni yazara merhaba diyoruz. Sam Mesiano, Konu 53 (Cinsel Farklılaşma)'den Konu 56 (Fertilizasyon, Gebelik ve Laktasyon)'nın dahil olduğu yere kadar konuları kapsam­lı bir şekilde gözden geçirdi ve George Lister benzer bir şekilde Konu 57 (Fetal ve Neonatal Fizyoloji)'yi yeniden yazdı.

Son olarak Bölüm X (Günlük Yaşam Fizyolojisi)'da, Konu 59 (Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi)'u kapsamlı bir şekilde yeniden yazan Shaun Morrison'a merhaba diyoruz. Konu 62 (Yaşlanma Fizyolojisi) nekroptoz ve frajilitenin yeni tedavilerinin de dahil olduğu kapsamlı değişikliklere uğradı.

Medikal Fizyoloji

 

 

MEDİKAL FİZYOLOJİ 3. BASKI

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ
 • 1 Fizyolojinin Temelleri

BÖLÜM II - MOLEKÜL VE HÜCRE FİZYOLOJİSİ

 • 2 Hücrenin İşlevsel Organizasyonu
 • 3 Sinyal İletimi
 • 4 Gen İfadesinin Düzenlenmesi
 • 5 Su ve Solüt Transportu
 • 6 Hücre Zarının Elektrofizyolojisi
 • 7 Elektriksel Uyarılabilirlik ve Aksiyon Potansiyelleri
 • 8 Sinaptik İletim ve Nöromusküler Kavşak
 • 9 İskelet Kası, Kalp Kası ve Düz Kasın Hücresel Fizyolojisi

BÖLÜM III - SİNİR SİSTEMİ

 • 10 Sinir Sisteminin Organizasyonu
 • 11 Nöronal Mikroçevre
 • 12 Nöronların Fizyolojisi
 • 13 Sinir Sisteminde Sinaptik İletim
 • 14 Otonom Sinir Sistemi
 • 15 Duyusal Sinyal Aktarımı
 • 16 Merkezi Sinir Sisteminin Devreleri

BÖLÜM IV - KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

 • 17 Kalp ve Damar Sisteminin Yapısı
 • 18 Kan
 • 19 Arterler ve Venler
 • 20 Mikrodolaşım
 • 21 Kardiyak Elektrofizyoloji ve Elektrokardiyogram
 • 22 Bir Pompa Olarak Kalp
 • 23 Arteriyal Basıncın ve Kalp Debisinin Düzenlenmesi
 • 24 Özel Dolaşımlar
 • 25 Kardiyovasküler Sistemin Bütüncül Kontrolü

BÖLÜM V - SOLUNUM SİSTEMİ

 • 26 Solunum Sisteminin Organizasyonu
 • 27 Ventilasyon Mekaniği
 • 28 Asit-Baz Fizyolojisi
 • 29 Kanda Oksijen ve Karbondioksit Taşınması
 • 30 Akciğerde Gaz Değişimi
 • 31 Akciğerlerin Ventilasyon ve Perfüzyonu
 • 32 Solunumun Kontrolü

BÖLÜM VI - ÜRİNER SİSTEM

 • 33 Boşaltim Sisteminin Organizasyonu
 • 34 Glomerüler Filtrasyon ve Böbrek Kan Akımı
 • 35 Sodyum ve Klorür Taşınması
 • 36 Üre, Glikoz, Fosfat, Kalsiyum, Magnezyum ve Organik Solütlerin Taşınması
 • 37 Potasyumun Taşınması
 • 38 İdrar Konsantrasyonu ve Dilüsyonu
 • 39 Asit ve Bazların Taşınması
 • 40 Tuz ve Su Dengesinin Sağlanması

BÖLÜM VII - GASTROİNTESTİNAL SİSTE

 • 41 Gastrointestinal Sistemin Organizasyonu
 • 42 Midenin İşlevi
 • 43 Pankreas ve Tükürük Bezleri
 • 44 Bağırsakta Sıvı ve Elektrolit Hareketi
 • 45 Besinlerin Sindirimi ve Emilimi
 • 46 Hepatobiliyer İşlev

BÖLÜM VIII - ENDOKRİN SİSTEMİ

 • 47 Endokrin Kontrolün Organizasyonu
 • 48 Büyüme ve Vücut Kitlesinin Endokrin Kontrolü
 • 49 Tiroit Bezi
 • 50 Adrenal Bez
 • 51 Endokrin Pankreas
 • 52 Paratiroid Bezi ve D Vitamini

BÖLÜM IX - ÜREME SİSTEMİ

 • 53 Cinsel Farklılaşma
 • 54 Erkek Üreme Sistemi
 • 55 Kadın Üreme Sistemi
 • 56 Döllenme, Gebelik ve Laktasyon
 • 57 Fetal ve Neonatal Fizyoloji

BÖLÜM X - GÜNLÜK YAŞAM FİZYOLOJİSİ

 • 58 Metabolizma
 • 59 Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi
 • 60 Egzersiz Fizyolojisi ve Spor Bilimi
 • 61 Çevre Fizyolojisi
 • 62 Yaşlanma Fizyolojisiodelleri

Medikal Fizyoloji 3. Baskı

Benzer Ürünler